Barometr Zdrowia Psychicznego

Barometr Zdrowia Psychicznego

„BAROMETR”

„BAROMETR”


jest narzędziem wskaźnikowym dla określenia stopnia konieczności konsultacji swojego stanu psychicznego w placówce służby zdrowia. Barometr nie jest skalą psychometryczną dla oceny stanu psychicznego.

 • Jeśli masz 18 - 70 lat
 • Pomyśl o swoim zdrowiu już dziś, a unikniesz poważniejszych problemów
 • W każdej chwili możesz sprawdzić swój stan psychiczny
 • Zajmie Ci to zaledwie 5 minut!
 • Wypełniając poniższy BAROMETR* nie ponosisz żadnych kosztów!

* Autorski tekst naszego “BAROMETRU” upowszechnił tygodnik “POLITYKA”:

SPOSÓB POSŁUGIWANIA SIĘ BAROMETREM

„BAROMETR” mierzy rodzaj i nasilenie obserwowanej zmiany stanu psychicznego, oceniając stopień konieczności kontaktu ze specjalistą. Ocena w oparciu jedynie o odpowiedzi na pytania „BAROMETRU” powinna zostać poddana obiektywizacji przez specjalistę - psychologa lub lekarza specjalistę, który wskaże możliwości i sposoby dalszego działania. Barometr powinien zostać wypełniony jako wynik pierwszej refleksji po przeczytaniu pytania. Odpowiedź na każde z kolejnych pytań potwierdza lub wyklucza pojawienie się danego objawu w okresie aktualnego pogorszenia stanu psychicznego. Objawy nieobecne, lub pojawiające się sporadycznie i o małym nasileniu oznaczamy jako N – nieobecne. Objawy które upośledzają normalne funkcjonowanie, oznaczamy jako T – obecne.
Rezerwuj rozmowę Skype
Obserwuję u siebie wystąpienie:
   T   N
 •  zaburzeń snu
 •  zaburzeń w koncentracji uwagi lub w zapamiętywaniu
 •  stałego smutku i pesymistycznego spostrzegania świata
 •  niekontrolowanych myśli, lub doznań słuchowych czy wzrokowych
 •  zaburzeń w przypominaniu lub zapamiętywaniu
 •  podniecenia, napięcia psychicznego lub niepokoju
 •  natrętnych myśli lub doznawania przymusu ruchów lub działań
 •  stanu lęku bez przyczyny, lub z poczuciem zagrożenia
 •  utraty chęci życia lub myśli samobójczych
 •  poczucie zmiany psychicznej i odczytywania moich myśli
 •  apatii i poczucia stałego zmęczenia
 •  stałego rozdrażnienia lub agresywnych zachowań
 •  istotnych trudności w wykonywaniu obowiązków zawodowych i osobistych
 •  okresowego „uciekania myśli” zamiennie z „natłokiem myśli”
 •  poczucia obserwowania i podsłuchiwania

Uzyskany wynik: Wynik powyżej 2 zakreśleń wskazuje na potrzebę konsultacji.

Anonimowa konsultacja wyników testów z psychologiem:

 668 045 682
 barometrzdrowia@ips.pl

Wynik powyżej 3 zakreśleń wskazuje na konieczność konsultacji swojego stanu psychicznego w placówce służby zdrowia.

Umów wizytę u psychologa lub psychiatry:

 22 845 57 84, 22 646 11 76
 mokotowska@ips.pl

Centrum Medyczne IPS
Poradnia Psychosomatyczna


ul. Mokotowska 3/6
00-640 Warszawa
 mokotowska@ips.pl
 22 845 57 84, 22 646 11 76
 668 045 682
 

Klinika Zdrowia Psychicznego
Instytutu Psychosomatycznego


ul. Poleczki 40
02-822 Warszawa
 ips@ips.pl
 22 332 75 22
 

Instytut Zdrowia Człowieka
Szpital Leczenia Nerwic „Wysowa”


38-316 Wysowa Zdrój 95
 wysowa@izc.pl
 18 353 23 36 do 38